Các số công báo
Lĩnh vực
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 393
  • Tất cả: 110181
Số 05 , năm 2023 ngày 11/07/2023
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
11/2023/QĐ-UBND 11/07/2023 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
10/2023/QĐ-UBND 06/07/2023 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC