Các số công báo
Lĩnh vực
Số 03+04 , năm 2019 ngày 04/03/2019
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
11/2023/QĐ-UBND 11/07/2023 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
10/2023/QĐ-UBND 06/07/2023 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
9/2023/QĐ-UBND 13/06/2023 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
8/2023/QĐ-UBND 24/05/2023 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
7/2023/QĐ-UBND 16/05/2023 Ban hành Quy định quản lý, bàn giao và tiếp nhận hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6/2023/QĐ-UBND 05/05/2023 Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 -2025
5/2023/QĐ-UBND 25/04/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
4/2023/QĐ-UBND 06/04/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
3/2023/QĐ-UBND 13/02/2023 Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2/2023/QĐ-UBND 03/02/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
1/2023/QĐ-UBND 03/02/2023 Phân cấp lập; phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc và lập, điều chỉnh Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
29/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
28/2022/QĐ-UBND 14/11/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
27/2022/QĐ-UBND 25/10/2022 Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
26/2022/QĐ-UBND 18/10/2022 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp An Nghiệp
25/2022/QĐ-UBND 17/10/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
24/2022/QĐ-UBND 17/10/2022 Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Sóc Trăng
23/2022/QĐ-UBND 12/10/2022 V/v ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng
22/2022/QĐ-UBND 10/10/2022 Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
21/2022/QĐ-UBND 07/10/2022 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
20/2022/QĐ-UBND 21/09/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
19/2022/QĐ-UBND 19/09/2022 Ban hành Quy định về hình thức đào tạo và nội dung, phương án tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
18/2022/QĐ-UBND 29/08/2022 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Vĩnh Châu cho sản phẩm hành tím và Artemia của tỉnh Sóc Trăng
17/2022/QĐ-UBND 19/08/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
16/2022/QĐ-UBND 03/08/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng
15/2022/QĐ-UBND 29/07/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
14/2022/QĐ-UBND 21/07/2022 V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
13/2022/QĐ-UBND 15/07/2022 Bãi bỏ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa thuộc tỉnh Sóc Trăng
12/2022/QĐ-UBND 05/07/2022 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
11/2022/QĐ-UBND 22/06/2022 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
10/2022/QĐ-UBND 27/05/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng
9/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
8/2022/QĐ-UBND 17/05/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
7/2022/QĐ-UBND 12/05/2022 Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
6/2022/QĐ-UBND 26/04/2022 Ban hành Quy định cụ thể nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5/2022/QĐ-UBND 25/03/2022 Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
4/2022/QĐ-UBND 28/01/2022 V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
3/2022/QĐ-UBND 11/01/2022 Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2/2022/QĐ-UBND 07/01/2022 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
1/2022/QĐ-UBND 06/01/2022 Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
14/2020/QĐ-UBND 08/05/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2020/QĐ-UBND 04/05/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
12/2020/QĐ-UBND 03/04/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2020/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
10/2020/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành.
09/2020/QĐ-UBND 16/03/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.
08/2020/QĐ-UBND 13/03/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định trách nhiệm bảo trì các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
07/2020/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
06/2020/QĐ-UBND 14/02/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
05/2020/QĐ-UBND 05/02/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sóc Trăng.
04/2020/QĐ-UBND 03/02/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành.
03/2020/QĐ-UBND 16/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
02/2020/QĐ-UBND 15/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND v/v ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
01/2020/QĐ-UBND 03/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND v/v quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm của tỉnh Sóc Trăng.
27/2019/QĐ-UBND 17/10/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 104/2005/QĐ-UBT ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
26/2019/QĐ-UBND 17/10/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND v/v quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
25/2019/QĐ-UBND 15/10/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
24/2019/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính.
23/2019/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
22/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2019/QĐ-UBND 12/09/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
20/2019/QĐ-UBND 09/09/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND v/v quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động và mức chi của Đội Nghệ thuật quần chúng tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2019/QĐ-UBND 26/08/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 Quy định sử dụng phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
18/2019/QĐ-UBND 09/08/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 01/2003/CT.UBNDT ngày 08 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2019/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/2019/QĐ-UBND 02/08/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2019/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cung cấp.
14/2019/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
13/2019/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2019/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện báo cáo, cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2019/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sóc Trăng.
09/2019/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020.
08/2019/QĐ-UBND 25/04/2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
07/2019/QĐ-UBND 19/04/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2019/QĐ-UBND 01/03/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND v/v quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp An Nghiệp.
05/2019/QĐ-UBND 11/02/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc tự động liên tục môi trường nước mặt lục địa và môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
04/2019/QĐ-UBND 16/01/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
03/2019/QĐ-UBND 09/01/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
02/2019/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
01/2019/QĐ-UBND 04/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
33/2018/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
32/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
31/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền tổ chức việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/2018/QĐ-UBND 11/12/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND v/v ban hành quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
29/2018/QĐ-UBND 07/12/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
28/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
27/2018/QĐ-UBND 12/11/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
26/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND v/v phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
25/2018/QĐ-UBND 17/10/2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
24/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
23/2018/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
22/2018/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2018/QĐ-UBND 25/09/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 và Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
20/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định đơn giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2018/QĐ-UBND 31/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
18/2018/QĐ-UBND 31/08/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2018/QĐ-UBND 13/08/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/2018/QĐ-UBND 16/07/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND v/v ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2018/QĐ-UBND 03/07/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
14/2018/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2018/QĐ-UBND 29/05/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND v/v quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2018/QĐ-UBND 21/05/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2018/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
10/2018/QĐ-UBND 27/03/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
09/2018/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động Xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
08/2018/QĐ-UBND 05/03/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
07/2018/QĐ-UBND 28/02/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND v/v ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2018/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.
05/2018/QĐ-UBND 30/01/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND v/v quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
04/2018/QĐ-UBND 22/01/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
03/2018/QĐ-UBND 18/01/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
02/2018/QĐ-UBND 18/01/2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015, Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 và Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
01/2018/QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
46/2017/QĐ-UBND 25/12/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
45/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng.
44/2017/QĐ-UBND 15/12/2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
43/2017/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
42/2017/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
41/2017/QĐ-UBND 08/12/2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
40/2017/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
39/2017/QĐ-UBND 24/11/2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
38/2017/QĐ-UBND 24/11/2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐUBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
37/2017/QĐ-UBND 14/11/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
36/2017/QĐ-UBND 03/11/2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
34/2017/QĐ-UBND 19/10/2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
32/2017/QĐ-UBND 03/10/2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/2017/QĐ-UBND 06/09/2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
29/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ban hành khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
28/2017/QĐ-UBND 11/08/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng
27/2017/QĐ-UBND 05/08/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định việc trình, thẩm định phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
26/2017/QĐ-UBND 01/08/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng.
25/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 Quyết định số SỐ: 25/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
24/2017/QĐ-UBND 12/07/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
23/2017/QĐ-UBND 20/06/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
22/2017/QĐ-UBND 06/06/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.
21/2017/QĐ-UBND 05/05/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
20/2017/QĐ-UBND 05/05/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản quy định về giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2017/QĐ-UBND 05/05/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
18/2017/QĐ-UBND 05/05/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2017/QĐ-UBND 12/04/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/2017/QĐ-UBND 31/03/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2018.
15/2017/QĐ-UBND 22/03/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2017/QĐ-UBND 15/03/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng.
13/2017/QĐ-UBND 13/03/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2017/QĐ-UBND 07/03/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2017/QĐ-UBND 06/03/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
9/2017/QĐ-UBND 22/02/2017 Quyết định số 9/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
8/2017/QĐ-UBND 15/02/2017 Quyết định số 8/2017/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
7/2017/QĐ-UBND 14/02/2017 Quyết định số 7/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
6/2017/QĐ-UBND 08/02/2017 Quyết định số 6/2017/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
5/2017/QĐ-UBND 24/01/2017 Quyết định số 5/2017/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
4/2017/QĐ-UBND 04/09/2017 Quyết định số 4/2017/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ đo đạc thửa đất trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ và cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
3/2017/QĐ-UBND 03/09/2017 Quyết định số 3/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2/2017/QĐ-UBND 12/01/2017 Quyết định số 2/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
1/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Quyết định số 1/2017/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
40/2016/QĐ-UBND 12/12/2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng.
39/2016/QĐ-UBND 08/12/2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
37/2016/QĐ-UBND 05/12/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho Ban Quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
36/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
35/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
34/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
33/2016/QĐ-UBND 11/11/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.
32/2016/QĐ-UBND 07/11/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế Quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
31/2016/QĐ-UBND 04/11/2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/2016/QĐ-UBND 30/09/2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
29/2016/QĐ-UBND 26/10/2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014-2020.
28/2016/QĐ-UBND 21/10/2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự soạn thảo, phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
27/2016/QĐ-UBND 20/10/2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.
26/2016/QĐ-UBND 17/10/2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
25/2016/QĐ-UBND 07/10/2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
24/2016/QĐ-UBND 05/10/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 4 Chương II Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
23/2016/QĐ-UBND 28/09/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.
22/2016/QĐ-UBND 07/09/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2016/QĐ-UBND 20/08/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
20/2016/QĐ-UBND 18/08/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.
19/2016/QĐ-UBND 11/08/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
18/2016/QĐ-UBND 11/08/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
17/2016/QĐ-UBND 29/07/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND v/v bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
16/2016/QĐ-UBND 16/09/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.
15/2016/QĐ-UBND 14/07/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng.
14/2016/QĐ-UBND 16/06/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1254/QĐ-UBND 24/05/2016 Quyết định số 1254/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.
1197/QĐ-UBND 18/05/2016 Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.
1131/QĐ-UBND 11/05/2016 Quyết định số 1131/QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ thị môi trường tỉnh Sóc Trăng.
1126/QĐ-UBND 11/05/2016 Quyết định số 1126/QĐ-UBND v/v phê duyệt biện pháp tưới tiêu, diện tích và kinh phí miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
07/2016/QĐ-UBND 06/04/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2016/QĐ-UBND 05/04/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng cung cấp.
05/2016/QĐ-UBND 01/04/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng.
04/2016/QĐ-UBND 03/03/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
03/2016/QĐ-UBND 23/02/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung Điều 4 Chương II Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
02/2016/QĐ-UBND 03/02/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, tỉnh Sóc Trăng.
01/2016/QĐ-UBND 07/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về các chính sách bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây trồng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
450/QĐ-UBND 02/03/2016 Quyết định số 450/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.
353/QĐ-UBND 22/02/2016 Quyết định số 353/QĐ-UBND về việc công bố thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
306/QĐ-UBND 05/02/2016 Quyết định số 306/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.
06/QĐ-UBND 06/01/2016 Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.
47/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
46/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2926/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định số 2926/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
2925/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
2924/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định số 2924/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Chi cục Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
2923/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định số 2923/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
43/2015/QĐ-UBND 25/12/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
42/2015/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
41/2015/QĐ-UBND 21/12/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1703/QĐ-UBND 03/08/2015 Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
34/2015/QĐ-UBND 20/10/2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
33/2015/QĐ-UBND 28/09/2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
32/2015/QĐ-UBND 08/09/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
31/2015/QĐ-UBND 31/08/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
27/2015/QĐ-UBND 07/07/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Sóc Trăng.
26/2015/QĐ-UBND 07/07/2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
25/2015/QĐ-UBND 18/06/2015 Quyết định số : 25/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng.
24/2015/QĐ-UBND 11/06/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
23/2015/QĐ-UBND 11/06/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
22/2015/QD-UBND 25/05/2015 Quyết định số 22/2015/QD-UBND ban hành Quy định về điều kiện, hình thức đào tạo và nội dung, phương án tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.
20/2015/QĐ-UBND 07/05/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2015/QĐ-UBND 20/04/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015.
16/2015/QĐ-UBND 20/04/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015.
15/2015/QĐ-UBND 10/04/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2015/QĐ-UBN 06/04/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.
12/2015/QĐ-UBND 25/03/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2015/QĐ-UBND 13/03/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
9/2015/QĐ-UBND 09/03/2015 Quyết định số 9/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 điều 5 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
8/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 Quyết định số 8/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
8/2014/QĐ-UBND 13/05/2014 Quyết định số 8/2014/QĐ-UBND v/v ban hành quy định Quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
7/2014/QĐ-UBND (Not file) 09/05/2014 Quyết định số 7/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
7/2015/QĐ-UBND 24/02/2015 Quyết định số 7/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
6/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Quyết định số 6/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2/2015/QĐ-UBND 19/01/2015 Quyết định số 2/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng.
1/2015/QĐ-UBND 15/01/2015 Quyết định số 1/2015/QĐ-UBND v/v đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
6/2014/QĐ-UBND 20/03/2014 Quyết định số 6/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
34/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
33/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
5/2014/QĐ-UBND 13/03/2014 Quyết định số 5/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
32/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
36/2014/QĐ-UBND 26/12/2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hướng dẫn thang điểm đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
4/2014/QĐ-UBND 19/02/2014 Quyết định số 4/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
35/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
31/2014/QĐ-UBND 26/12/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/2014/QĐ-UBND 18/12/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND v/v Quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ quan quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
29/2014/QĐ-UBND 10/12/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
28/2014/QĐ-UBND 27/11/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền và máy tàu; xe ô tô tại Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
27/2014/QĐ-UBND 26/11/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020.
26/2014/QĐ-UBND 26/11/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, quy trình tuyển chọn, chính sách hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡng sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ như công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018.
24/2014/QĐ-UBND 11/11/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND v/v quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
22/2014/QĐ-UBND 23/10/2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
20/2014/QĐ-UBND 23/10/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2014/QĐ-UBND 22/10/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2014/QĐ-UBND 06/10/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu đối với các loại xe ôtô của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2 ðiều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ khi chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
18/2014/QĐ-UBND 30/09/2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2014/QĐ-UBND 26/09/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
16/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2014/QĐ-UBND 09/09/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND v/v quy định việc phân công giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; mức hỗ trợ và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2014/QĐ-UBND 29/08/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi, nội dung chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2014/QĐ-UBND 26/08/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2014/QĐ-UBND 21/08/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND v/v Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2014/QĐ-UBND 19/08/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2014/QĐ-UBND 06/08/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
9/2014/QĐ-UBND 14/07/2014 Quyết định số 9/2014/QĐ-UBND v/v phân cấp thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
3/2014/QĐ-UBND 23/01/2014 Quyết định số 3/2014/QĐ-UBND về quy định mức thu và lộ trình thu phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
2/2014/QĐ-UBND 21/01/2014 Quyết định số 2/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1/2014/QĐ-UBND 21/01/2014 Quyết định số 1/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
53/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
52/2013/QĐ-UBND 26/12/2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
51/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa thuộc tỉnh Sóc Trăng.
50/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
49/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND về quy định ký hiệu trên bờ các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
48/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
47/2013/QĐ-UBND 13/12/2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
46/2013/QĐ-UBND 09/12/2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
45/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND - Về ban hành quy định thẩm quyền thẩm tra thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình tạm và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
44/2013/QĐ-UBND 03/12/2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND - Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
43/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
42/2013/QĐ-UBND 07/11/2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND - V/v phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
41/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND - Về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
40/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò, phà (thuộc địa phương quản lý) đối với đò, phà ngang trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
39/2013/QĐ-UBND 21/10/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND về việc đặt tên, số hiệu đường thuộc hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
37/2013/QĐ-UBND 09/10/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
36/2013/QĐ-UBND 08/10/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.
35/2013/QĐ-UBND 01/10/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.
34/2013/QĐ-UBND 18/09/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng cung cấp.
33/2013/QĐ-UBND 05/09/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
32/2013/QĐ-UBND 26/08/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
31/2013/QĐ-UBND 22/08/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/2013/QĐ-UBND 22/08/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
28/2013/QĐ-UBND 21/08/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND v/v quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
27/2013/QĐ-UBND 12/08/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
26/2013/QĐ-UBND 09/08/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điều 18 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
25/2013/QĐ-UBND 08/08/2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
29/2013/QĐ-UBND 21/08/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền, máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
24/2013/QĐ-UBND 06/08/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng.
23/2013/QĐ-UBND 11/07/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý dịch vụ internet và trò chơi trực tuyến (online games) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
22/2013/QĐ-UBND 05/07/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.
21/2013/QĐ-UBND 04/07/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước tỉnh Sóc Trăng.
20/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2013/QĐ-UBND 10/06/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND v/v phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
18/2013/QĐ-UBND 10/06/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy định về Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2013/QĐ-UBND 10/06/2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/2013/QĐ-UBND 06/06/2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2013/QĐ-UBND 27/05/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2013/QĐ-UBND 27/05/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm bảo trì các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2013/QĐ-UBND 16/05/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm đối với Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2013/QĐ-UBND 23/04/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
11/2013/QĐ-UBND 08/04/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2013/QĐ-UBND 08/04/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
08/2013/QĐ-UBND 27/03/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.
07/2013/QĐ-UBND 04/03/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2013/QĐ-UBND 28/02/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND v/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
05/2013/QĐ-UBND 28/02/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
04/2013/QĐ-UBND 25/02/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
03/2013/QĐ-UBND 07/02/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
02/2013/QĐ-UBND 18/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng
01/2013/QĐ-UBND 08/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu và lộ trình thu phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
55/2012/QĐ-UBND 27/12/2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
54/2012/QĐ-UBND 26/12/2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
53/2012/QĐ-QĐND (Not file) 16/12/2012 Quyết định 53/2012/QĐ-QĐND về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ hành chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
14/2012/QĐ-UBND 16/03/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND v/v ban hành quy định tổ chức, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, chế độ phụ cấp, tuyển chọn, sử dụng và quản lý nhân viên bảo vệ thực vật, thú y và khuyến nông công tác trên địa bàn cấp xã, tỉnh Sóc Trăng.
13/2012/QĐ-UBND 06/03/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2012/QĐ-UBND 05/03/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND v/v Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2012/QĐ-UBND 02/03/2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2012/QĐ-UBND 29/02/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, tỉnh Sóc Trăng.
9/2012/QĐ-UBND 27/02/2012 Quyết định số 9/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
8/2012/QĐ-UBND 27/02/2012 Quyết định số 8/2012/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung khoản 15, Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
7/2012/QĐ-UBND 24/02/2012 Quyết định số 7/2012/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
6/2012/QĐ-UBND 21/02/2012 Quyết định số 6/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
5/2012/QĐ-UBND 20/02/2012 Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
4/2012/QĐ-UBND 02/02/2012 Quyết định số 4/2012/QĐ-UBND v/v Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3/2012/QĐ-UBND 01/02/2012 Quyết định số 3/2012/QĐ-UBND v/v giao kế hoạch vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu năm 2012 tỉnh Sóc Trăng.
2/2012/QĐ-UBND (Not file) 16/01/2012 Quyết định số 2/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng.
1/2012/QĐ-UBND 10/01/2012 Quyết định số 1/2012/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
49/2009/QĐ-UBND 25/12/2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
486/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2014-2018.
241/QĐ-UBND 25/01/2019 Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân tỉnh Sóc Trăng năm 2018.
1598/QĐ-UBND 06/07/2018 Quyết định số 1598/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
488/QĐ-UBND 27/02/2018 Quyết định số 488/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
454/QĐ-UBND 23/02/2018 Quyết định số 454/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.
453/QĐ-UBND 22/02/2018 Quyết định số 453/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
443/QĐ-UBND 21/02/2018 Quyết định số 443/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
354/QĐ-UBND 06/02/2018 Quyết định số 354/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
335/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định số 335/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
174/QĐ-UBND 25/01/2017 Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016.
45/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
44/2015/QĐ-UBND 29/12/2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND về việc ban hành giá lúa để lập bộ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
40/2015/QĐ-UBND 23/11/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
37/2015/QĐ-UBND 05/11/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
36/2015/QĐ-UBND 05/11/2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
35/2015/QĐ-UBND 02/11/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
30/2015/QĐ-UBND 21/08/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
29/2015/QĐ-UBND 23/07/2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND về việc Quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2016.
28/2015/QĐ-UBND 17/07/2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1031/QĐ-UBND 08/05/2015 Quyết định số 1031/QĐ-UBND v/v phê duyệt biện pháp tưới tiêu, diện tích và kinh phí miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
468/QĐ-UBND 02/03/2015 Quyết định số 468/QĐ-UBND v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.
296/QĐ-UBND 12/01/2015 Quyết định số 296/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 và dự toán ngân sách năm 2015.
224/QĐHC-CTUBND 18/03/2014 Quyết định số 224/QĐHC-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.
204/QĐHC-CTUBND 14/03/2014 Quyết định số 204/QĐHC-CTUBND về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.
203/QĐHC-CTUBND 14/03/2014 Quyết định số 203/QĐHC-CTUBND v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
88/QĐ-UBND 12/03/2014 Quyết định số 88/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.
79/QĐ-UBND 14/02/2014 Quyết định số 79/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2014.
78/QĐ-UBND 10/02/2014 Quyết định số 78/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng ñến năm 2020.
71/QĐ-UBND 22/01/2014 Quyết định số 71/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
70/QĐ-UBND 22/01/2014 Quyết định số 70/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
731/QĐHC-CTUBND 18/07/2014 Quyết định số 731/QĐHC-CTUBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.
732/QĐHC-CTUBND 18/07/2014 Quyết định số 732/QĐHC-CTUBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực thi hành.
580/QĐHC-CTUBND 06/06/2014 Quyết định số 580/QĐHC-CTUBND v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực thi hành.
32/QĐ-UBND 10/01/2014 Quyết định số 32/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012 và dự toán ngân sách năm 2014.
1/QĐ-UBND 06/01/2014 Quyết định số 1/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
238/QĐ-UBND 20/12/2013 Quyết định số 238/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1222/QĐHC-CTUBND 02/12/2013 Quyết định số 1222/QĐHC-CTUBND - V/v phê duyệt đề án phát hệ thống trạm bơm điện vừa và nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2015 và 2016 - 2020.
1219/QĐHC-CTUBND 29/11/2013 Quyết định số 1219/QĐHC-CTUBND - V/v phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
38/QĐ-UBND 16/10/2013 Quyết định số 38/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND, ngày 28/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
942/QĐHC-CTUBND 23/09/2013 Quyết định số 942/QĐHC-CTUBND ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
152/QĐ-UBND 26/08/2013 Quyết định số 152/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
148/QĐ-UBND 20/08/2013 Quyết định số 148/QĐ-UBND v/v phê duyệt biện pháp tưới tiêu, diện tích, mức thu, kinh phí miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
140/QĐ-UBND 08/08/2013 Quyết định số 140/QĐ-UBND v/v công nhận Trung tâm xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đạt đô thị loại V.