Các số công báo
Lĩnh vực
Số 06+07 , năm 2014 ngày 14/02/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
2/DA-UBND 07/02/2014 Đề án số 2/DA-UBND trang bị kiến thức pháp luật cho thanh niên đi xuất khẩu lao động giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Sóc Trăng.