Các số công báo
Lĩnh vực
Số 18 , năm 2014 ngày 02/12/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
28/2014/QĐ-UBND 27/11/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền và máy tàu; xe ô tô tại Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
27/2014/QĐ-UBND 26/11/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020.
26/2014/QĐ-UBND 26/11/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, quy trình tuyển chọn, chính sách hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡng sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ như công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018.
24/2014/QĐ-UBND 11/11/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND v/v quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
22/2014/QĐ-UBND 23/10/2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
20/2014/QĐ-UBND 23/10/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2014/QĐ-UBND 22/10/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2014/QĐ-UBND 06/10/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu đối với các loại xe ôtô của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2 ðiều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ khi chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC